Nitration Service

Nitrasyon xidməti

Nitrasyon səthin təmizlənməsi prosesidir. Azotun polad səthinə yayılması nəticəsində materialın səthində yüksək aşınma müqavimətinə malik sərt təbəqə əmələ gəlir. Hər polad materialın nitridləmə qabiliyyəti var. Nitridləmə əksər poladların korroziyaya davamlılığını və yorğunluq gücünü artırsa da, xüsusi şərtlər tətbiq edilmədikdə paslanmayan poladların korroziyaya davamlılığını azaldır.

Bu proses zamanı karbon, eləcə də azot atmosferə göndərildikdə buna nitrokarburizasiya deyilir.

Nitrasyon, aşağı temperaturda səthi sərtləşdirmə proseslərindən biri; Azot atomlarını polad hissənin səthinə interstisial atomlar kimi göndərərək səthdə sərt təbəqə yaratmaq prinsipinə əsaslanır. Duz vannası və qaz atmosferi azot təmin edən mühit kimi istifadə edilə bilər.

Nitrasyon prosesi karbon çeliklərinin ferritik fazasında 480-590 °C kimi aşağı temperaturlarda həyata keçirilir. Nitridləşmə prosesində polad səthindəki atomik azot içəriyə yayılır və adətən 5-15 mkm ölçüdə çox incə nitrid çöküntüləri əmələ gətirir və keramika xüsusiyyətlərinə malik ağ təbəqə əmələ gətirir.

×